Strategi og værdier

Alting skabes to gange, først i tankerne derefter i virkeligheden

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev er eksperter i frivillighed og Selvhjælp både når det drejer sig om udvikling af nye initiativer og når det drejer sig om deltagelse i fællesskaber som aktiv deltager eller frivillig.

Frivilligcenterets formål er at arbejde for at udvikle og synliggøre det frivillige arbejde, samt at være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet. Derudover arbejder Frivilligcenteret for at etablere nye - og synliggøre de allerede eksisterende - selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab og netværk eller som står i en svær livssituation.

strategi og handlingsplan

Vi er et innovativt frivilligcenter, som til stadighed tænker ud af boksen, og som ser løsninger frem for udfordringer. Vi er optaget af at følge med i ”den frivillige verdens udvikling” og derved altid være opdateret og ”med på beatet” for at kunne yde brugere og foreningsliv den optimale professionelle hjælp og vejledning.

Vi udarbejder løbende en 2 årig strategi for hvordan vi fremadrettet vil fortsætte vores udvikling med fokus på vores kerneværdier. 

I de kommende to år vil vi arbejde på at styrke vores arbejde yderligere, gøre plads til nytænkning og samtidig have fokus på det, vi allerede gør godt.

Vision: Alle skal have mulighed for at være end del af ligeværdige fællesskaber

Mission: Vi er eksperter i frivillighed, og er med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet.
Alle borgere, der savner et netværk eller står i en svær livssituation skal kunne finde hjælp via os. 

Udvikling af den frivillig indsats

Formålet er at udvikle en struktur for samarbejde mellem kommune og civilsamfund som kan bruges både af Frivilligcenteret, civilsamfundet og kommunen til at løse fælles sociale udfordringer. 

Det vil styrke vejledning til foreninger og civilsamfund omkring rekruttering og inddragelse af sårbare frivillige. Det vil skabe fokus på brugerfrivillighed, og herunder et øget samarbejde med kommunen omkring brugerfrivillighed som forebyggende indsats.

Oprettelse og udvikling af selvhjælpstilbud

Vi stræber efter en udvikling af frivilligpolitik i fællesskab med egne frivillige. Politikken skal synliggøre værdien af at være frivillig i huset og gøre det attraktivt at være frivillig i vores projekter. Erfaringerne skal bruges til at vejlede foreningerne.

Udvikling af velkomstpakker til både vores frivillige og deltagerne i grupperne. Pakkerne skal sørge for et ”professionelt udtryk” og indeholde relevant information.

Erfaringerne skal bruges til at vejlede foreningerne.

Støtte foreningerne til at udføre og udvikle deres arbejde

Etablere fælles frivilligkorps til foreninger Herunder eventfrivillige. Korpset skal åbne op for en anden måde at være frivillig på. Samtidig skal det styrke foreningernes adgang til rekruttering af nye frivillige.

Styrke foreningerne i at afholde arrangementer sammen. Herunder Kurser, Generalforsamling mm.

Derudover vil vi være mere aktive i ”marken” og støtte foreningerne der hvor de befinder sig i hverdagen. Fx med etablering af nye aktiviteter.

Synlighed over for foreninger, borgere og potentielle frivillige

Udvikling af foreningsguide så den bliver mere mangfoldig og bliver et redskab man kan bruge på tværs af civilsamfund og kommune.

Skabe større synlighed af vores egne og foreningernes aktiviteter ved at lave små film, interview og opslag på SOME.

Fastholde og forøge vores indtægtsgrundlag

Særligt fokus på et øget samarbejde med kommunen, som skal styrke vores muligheder for at få succes med større fondsansøgninger. Både ift. volumen og fælles indsats.


værdier

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev arbejder ud fra et helt særligt værdisæt, som skal være med til at styre vores aktiviteter samt at skabe nogle helt særlige kvaliteter for den frivillige verden i Herlev:


Vi sørger for at møde alle mennesker igennem et ligeværdigt nærvær. Vi vægter relationer, der sætter personlige ressourcer og muligheder i fokus. Vi arbejder overordnet og i det daglige for, at vores værdier om ligeværdighed udfoldes af os selv og af de frivillige i relationen til frivilligcenterets brugere. Mennesker opdager ikke mening – de skaber den sammen.

 

Igennem vores selvhjælpstilbud vil vi skabe et rum for håb.
De frivillige facilitatorer giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden. Det er værdifuldt for mennesker, som er i en udfordrende livssituation, at møde andre i lignende situation og at blive forstået umiddelbart. Det styrker deltagerne i at opnå et stærkere mentalt helbred.

Vi arbejder for at alle borgere i Herlev skal have mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab.
Vi sikrer formidlingen af foreningslivets muligheder, som frivillig eller deltager. Vi arbejder aktivt for, at alle skal have mulighed for at byde ind med deres kompetencer og være med til at skabe et stærkere lokalsamfund.

Vi støtter foreningerne, så de støtter den enkelte.
Vi har fokus på, at udfolde sig som frivillig eller at deltage i foreningsliv eller gruppeaktiviteter styrker den enkeltes livsmestring gennem det sociale ansvar, der ligger i fællesskabet.

HERLEV HOVEDGADE 172 | 2730 HERLEV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 61 51 54 05